Elektronická zabezpečovací signalizace

EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace

EZS je základním systémem ochrany objektu. Může být v podobě vnitřní, plášťové nebo venkovní ochrany perimetru. Většiny systémů obsahují vnitřní a plášťovou ochranu pomocí vybraných vhodných prvků ochrany, dělitelných dle stupně ochrany a typu prostředí. Zařízení se skládá z následujících prvků:

 

Ústředna

Ústředna je "mozek" celého systému, který je propojen s ostatními prvky systému kabely nebo bezdrátově.

Ovladač

Ovladač je prvek, který slouží k ovládání a případně též k programování ústředny. Jako ovladač se nejčastěji používá klávesnice vybavená tlačítky, případně čtečkou nebo též dálkové ovládání. Klávesnice dodáváme od základních ekonomických s LED signalizací až po dotykové LCD.

Detektory

Detektory jsou prvky systému, které jsou rozmístěny v hlídaném objektu a mají za úkol reagovat aktivací při narušení (otevření,pohyb, rozbití atd.) a to tak, že tuto informaci předají ústředně, která ji následně zpracuje. Nejčastěji používané prvky používané v elektronické zabezpečovací signalizaci:

  • Magnetický kontakt
  • Detektor pohybu (tzv. PIR detektor)
  • Detektor tříštění skla (tzv. GBS detektor)
  • Detektor hořlavých plynů, požáru, vysoké teploty
  • Detektor zaplavení

Siréna

Siréna je výstupní prvek, který je aktivován ústřednou při poplachu a který má upozornit okolí (vnější siréna) nebo vysokou intenzitou hluku v hlídaném prostoru (vnitřní siréna) odradit narušitele. Někdy je siréna též vybavena blikačem, který indikuje a identifikuje narušený objekt a pomáhá případně zásahové skupině snadněji nalézt objekt.

Komunikátor

Komunikátor je zařízení, které předává mimo objekt informaci o narušení objektu, případně o odchylce od normálního provozního stavu zabezpečovacího systému. Nejčastější typ komunikátoru, který se v současné době používá, je

  • GPRS komunikátor
  • LAN komunikátor
  • Telefonní komunikátor
  • Komunikátor využívající radiové sítě s vyhrazenou frekvencí
  • SMS komunikátor

Kontaktujte nás

Patrik Kopečný

operátor dohledového centra
+420 608 955 501
info@heros.cz

Kontaktní formulář

Zajímá vás vaše Bezpečnost

Dohledové centrum 24 nonstop 608 955 501